สคบ. เผยผลทดสอบ”แม็กซ์นาโน” ระบุไม่ทราบสารองค์ประกอบ แต่ไม่ส่งผลต่อการเพิ่มแรงม้า อันตราเร่ง หรือประหยัดน้ำมัน ตามที่กล่าวอ้างไว้ในฉลาก จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองเพื่อผู้บริโภค (สคบ.) ได้ดำเนินการตรวจสอบ สารเคลือบเครื่องยนต์ “แม็กซ์นาโนซูเปอร์ซีรี่ส์” โดยส่งตัวอย่างไปยังศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (nano tech) และสถาบันยานยนต์

เพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างกล่องผลิตภัณฑ์หรือไม่ อันได้แก่ เพิ่มแรงม้าได้ 19.5 แรงม้า ประหยัดน้ำมันได้ 18% เพิ่มอัตราเร่ง 14% ลดการสึกหรอ 90-98 % โดยทำการเติมสารกับเครื่องยนต์ประเภทต่าง ๆ ทั้งรถจักรยานยนต์ รถเก๋ง และรถบรรทุก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สคบ.ได้ทำการตรวจยึดเก็บวินค้าไว้ก่อนแล้ว ผลปรากฏว่า ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ(Nano Tech) ทดสอบแล้วไม่สามารถพิสูจน์ได้ เนื่องจากไม่ทราบสารที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อีกทั้งการระบุข้อความบนฉลากสินค้าที่ไม่ชัดเจนว่า โมเลกุลของสารใดในผลิตภัณฑ์เทียบกับโมเลกุลของน้ำมันเครื่องที่มีอนุภาคเล็กกว่า 500 เท่า จึงไม่สามารถวิเคราะห์โมเลกุลที่เล็กกว่าน้ำมันเครื่อง 500 เท่าได้
สถาบันยานยนต์ ทดสอบแล้วพบว่า สารแม็กซ์นาโนซูเปอร์ซีรี่ส์ ไม่ส่งผลต่อการเพิ่มแรงม้าของเครื่องยนต์ อัตราเร่ง และประหยัดน้ำมัน ส่วนของการมีผลต่อการสึกหรอของเครื่องยนต์นั้น ไม่สามารถสรุปผลได้ คณะกรรมการว่าด้วยฉลากพิจารณาประกอบคำชี้แจงของผู้ประกอบธุรกิจพบว่า มีความผิดโดยการจัดทำฉลากสินค้าอันเป็นเท็จและบางส่วนไม่ถูกต้อง เห็นควรใช้อำนาจตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค ออกคำสั่งให้เลิกใช้ข้อความบรรยายสรรพคุณดังกล่าวลงในฉลากผลิตภัณฑ์และให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไขข้อความฉลากสินค้าให้ถูกต้อง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews