ดแห่งนี้มีความแปลกกว่าวัดอื่น ๆ ตรงที่องค์พระประธานของวัดไม่มีฐานชุกชีรองรับ ซึ่งมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ครั้งหนึ่งประชาชนที่ศรัทธาได้ช่วยกันสร้างฐานชุกชีขึ้นเพื่ออัญเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐาน แต่ปรากฏว่าพยายามยกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้นสักทีและนี่เองจึงเป็นที่มาขององค์พระประธานที่ชาวบ้านพากันเรียกว่า “พระนั่งดิน” นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีตำนานเล่าถึงพระพุทธรูปองค์นี้อีกว่าได้รับการสร้างขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพอยู่

ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าพระเจ้านั่งดินองค์นี้น่าจะมีอายุกว่า 2,500 ปี แล้ว เดินทาง : ออกจากอำเภอเมืองพะเยา มุ่งหน้าทางไปอำเภอเฃียงคำ โดยใช้ถนนหมายเลข 1202 ไปประมาณ 25 กิโลเมตร พบทางแยกเลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลข 1298 ขับไปอีก 4 กิโลเมตร พบทางแยกเลี้ยวซ้ายไปใช้ถนนหมายเลข 1201 อีกประมาณ 44 กิโลเมตร เข้าเขตตำบลเวียง ถึงจุดหมายปลายทางวัดพระนั่งดิน รวมระยะทางประมาณ 73 กิโลเมตร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand